Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Bezpłatny kurs obsługi komputera

Treść

O G Ł O S Z E N I E


Urząd Gminy w Rytrze przyjmuje zapisy zainteresowanych mieszkańców gminy na

b e z p ł a t n y, 3 dniowy

K U R S O B S Ł U G I K O M P U T E R A.

Zakres tematyczny:
 Podstawy technik informatycznych;
 Użytkowanie komputerów;
 Przetwarzanie tekstów;
 Arkusze kalkulacyjne;
 Bazy danych;
 Grafika menedżerska i prezentacyjna;
 Usługi w sieciach informatycznych.

Kurs przeznaczony jest dla tych, którzy muszą lub chcą wiedzieć, jak korzystać z komputera. Zapraszamy uczniów i studentów, osoby poszukujące po raz pierwszy pracy, powracający do pracy po dłuższej przerwie, podejmujący pracę w innych krajach oraz pracowników, którzy chcą efektywniej korzystać z komputera zarówno w pracy zawodowej, jak
i w innych dziedzinach życia.
Po zakończeniu kursu istnieje możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence) w skrócie ECDL.

Termin kursu: czerwiec / lipiec 2007 roku.
Ilość miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje oraz zapisy w sekretariacie Urzędu Gminy Rytro w godzinach pracy Urzędu.


Wójt Gminy Rytro

Władysław Wnętrzak

Rytro, dnia 13 czerwca 2007 r.

Autor: tz