Przejdź do treści
Polska od gór do morza
Polska południowa
Polska południowa od zachodu do wschodu
Polska północna
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

PAPIESKIE DNI MŁODYCH 22-26.06.2007r.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY PDM 2007„WY JESTEŚCIE PRZYJACIÓŁMI MOIMI” J 15,14*Piątek 22.06.2007Dzień powołania do przyjaźni14:00 - 18:00 przyjmowanie zgłoszeń w punkcie informacyjnym na terenie Centrum Pielgrzymowania i zakwaterowanie19:00 Kolacja 19:30 Powitanie, Program, Regulamin, Reklama warsztatów, koncert zespołów diecezjaln...

Inne

Zmiana opłat za ścieki

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 24 ust. 9 w związku z art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.z 2006 r. Nr 123, poz. 858) Urząd Gminy w Rytrze informuje, że od dnia 1 lipca 2007 roku na terenie naszej gminy będą obowiązywać nowe taryfy dla zbiorowego odp...

Inne

Bezpłatny kurs obsługi komputera

O G Ł O S Z E N I EUrząd Gminy w Rytrze przyjmuje zapisy zainteresowanych mieszkańców gminy na b e z p ł a t n y, 3 dniowyK U R S O B S Ł U G I K O M P U T E R A.Zakres tematyczny: Podstawy technik informatycznych; Użytkowanie komputerów; Przetwarzanie tekstów; Arkusze kalkulacyjne; Baz...

Inne