Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zmiana opłat za ścieki

Treść


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 24 ust. 9 w związku z art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.z 2006 r. Nr 123, poz. 858) Urząd Gminy w Rytrze informuje, że od dnia 1 lipca 2007 roku na terenie naszej gminy będą obowiązywać nowe taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków do kanalizacji gminnej.

1) dla gospodarstw domowych - w wysokości 6,12 zł netto za 1 m3 ścieków;
2) dla pozostałych odbiorców - w wysokości 6,12 zł netto za 1 m3 ścieków;
3) dla ścieków dowożonych - w wysokości 6,12 zł netto za 1 m3 ścieków,
4) dla ścieków dowożonych przez Przedsiębiorstwo posiadające koncesję, z gospodarstw domowych Gminy Rytro gdzie nie istnieje możliwość przyłączenia do kanalizacji gminnej -opłaty nie pobiera się.
Ustala się dopłatę do stawki netto w wysokości 3,62 za 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych.
Do cen określonych w § 1 doliczany będzie podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki.


Wójt Gminy Rytro
Władysław Wnętrzak
Rytro dnia 04/06.2007r.

Autor: tz