Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

Wybory ławników sądowych

Wybory ławników sądowychUrząd Gminy Rytro informuje, że w roku 2007 upływa kadencja ławników sądowych. Zgodnie z art. 160 i 163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U z 2001r. Nr 98 poz.1070 z poźn.zm) – Rada Gminy Rytro najpóźniej w październiku br. dokona wyboru ławników na kolejną kadencję....

Inne

Ogłoszenie o zawarciu umowy

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY – NUMER OZU/2007/05/21-2225588Numer ogłoszenia o wszczęciu postępowania: OWP/2007/04/17-2139178Nazwa i adres ZamawiającegoNazwa:URZĄD GMINY RYTROAdres pocztowy:Ulica:RYTRO 265Miejscowość : Kod pocztowy: Województwo:RYTRO ...

Inne